“ครูบาน้อย” พระดังเมืองน่าน ละสังขารอย่างสงบ เตรียมถวายเพลิงคืนนี้

admin Avatar

วันที่ 31 สิงหาคม เพจเฟซบุ๊ก คณะศิษย์ครูบาน้อย ญาณวิไชย จ.น่าน โพสต์แจ้งข่าวว่า “น้อมกราบถวายความอาลัย ครูบาน้อย ญาณวิไชย พระครูบามหาป่าญาณวิไชย ภิกขุ สุขุมาละชาติปัญญา ศาสนะโชติกะ อรัญญวาสี วัดถ้ำเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้ละสังขารอย่างสงบ ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ใน วัน พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2566เวลา 04.00 น. ณ วัดถ้ำเชตวัน”

พลังศรัทธา! คลื่นมหาชนนับหมื่น ร่วมงานพิธีสืบชะตาหลวง พระครูบาบุญชุ่ม

พระครูบาบุญชุ่ม หายจากอาพาธแล้ว เตรียมกลับไปปฏิบัติธรรมต่อ

ประกอบพิธี ถวายเพลิง สรีระสังขาร ตามเจตนารมณ์ ในพินัยกรรม ของครูบา ในวัน พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2566 เวลา 20.09 น. ณ วัดถ้ำเชตวัน จังหวัดน่าน

ทั้งนี้สำหรับ ครูบาน้อย ญาณวิไชย สิริอายุรวม 34 ปี โดยบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดนาแดง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545 ในขณะอายุ 12 ปี โดยมีพระครูวิสุทธิ์นันทวิทย์ (ครูบาศรีมา กตปุญโญ) เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออายุ 20 ปี ได้บวชเป็นพระภิกษุ ครูบาน้อย เป็นลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร โดยครูบาน้อยปลีกวิเวก ตัดขาดจากโลกภายนอก เข้าไปปฏิบัติธรรมในพุทธสถานถ้ำเชตวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย ประกาศตัดทางโลก 3 ปี เข้าบำเพ็ญกรรมฐานในถ้ำ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 15 ตุลาคม 2560

ขณะเดียวกันยังเป็นผู้นำในการก่อสร้างพระธาตุ พระวิหาร และศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุศรีสังฆรัตนคีรี ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จนเป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือของญาติโยมทั้งใน จ.น่าน และทั่วประเทศ

ขอบคุณภาพจาก :เพจ“คณะศิษย์ครูบาน้อย ญาณวิไชย จ.น่าน”คำพูดจาก เกมสล็อตมาใหม่

  “ครูบาน้อย” พระดังเมืองน่าน ละสังขารอย่างสงบ เตรียมถวายเพลิงคืนนี้

Search
Cateegories